Home / Tag Archives: gỗ thông Pallet

Tag Archives: gỗ thông Pallet

Ấn Độ xóa nợ 5,6 tỷ USD cho nông dân

00-adf60jpg-bb-baaadTOxXx

Ấn Độ từng xóa nợ khoảng 17 tỷ USD cho khoảng 70 triệu nông dân trên toàn quốc… Ấn Độ xóa nợ 5,6 tỷ USD cho nông dân Hơn 21 triệu nông dân nhỏ, những người sở hữu chưa đầy 2 hectare đất, sẽ được hưởng chương trình xóa nợ …

Read More »